Retslægerådets sekretariat i Viborg

Som led i regeringens initiativ ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder ” er Civilstyrelsen, herunder Retslægerådets sekretariat, pr. 1. juni 2017 samlet i Viborg.

 

Digital post kan sendes til Retslægerådet på Digital Post under Civilstyrelsens CVR nr. med angivelse af Retslægerådet i emnefeltet.

Retslægerådets sekretariat:

Retslægerådet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg


Tlf. 33 92 33 34EAN-nummer 5798000065994
CVR-nummer 11570119 (Civilstyrelsen)Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.
Årsberetning 2017 13-07-2017
Retslægerådets årsberetning for 2017 er udkommet og findes under Vejledninger, statistikker etc. => Årsberetninger
Resultat af Retslægerådets whiplash-undersøgelse 03-05-2016
Resultatet af Retslægerådets whiplash-undersøgelse er udkommet og findes under Vejledninger, statistikker etc. => Artikler
Årsberetning 2015 03-02-2016
Retslægerådets årsberetning for 2014 er udkommet og findes under Vejledninger, statistikker etc. => Årsberetninger
Ajourført oversigt vedrørende sagkyndiges habilitet 13-05-2015
Erklæringer vedrørende tilknytningsforhold afgivet af Retslægerådets sagkyndige læger i april-maj 2015 kan nu ses under Organisation og sammensætning => Sagkyndige
Tjekliste til brug ved forelæggelse af sager/retssager for Retslægerådet 06-06-2012
Retslægerådets vejledning vedrørende forelæggelse af civile sager er senest ajourført i 2008, og kvaliteten af forelæggelserne er mærkbart forbedret, hvad der også afspejler sig i forbedrede sagsbehandlingstider. I en del tilfælde forsinkes sagsbehandlingen dog stadig af, at forelæggelserne er ufuldstændige, især med henblik på vedlæggelse af egen læges journal samt alt relevant billeddiagnostisk materiale fra røntgenundersøgelser, CT og MR-skanninger mv.

For yderligere at sikre sufficiente forelæggelser og hurtigere sagsbehandlingstider har Retslægerådet udarbejdet en tjekliste som supplement til den ajourførte vejledning.

Tjeklisten findes under Vejledninger, statistikker etc. => Vejledninger vedrørende forelæggelse for Retslægerådet

 
Undersøgelse af 776 E-sager (somatiske sager) 13-09-2011
Retslægerådet har gennem et par år været genstand for en del medieomtale, blandt andet i forlængelse af en artikel i Advokaten 06/09, hvoraf det fremgår, at domstole og myndigheder kun undtagelsesvis går imod Retslægerådets fund eller konklusioner. På den baggrund har Retslægerådet foretaget en undersøgelse af samtlige E-sager modtaget i rådet i løbet af et år - 776 stk. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et retvisende billede af, hvordan rådets udtalelser benyttes af domstole og myndigheder, når samtlige sager modtaget inden for en given periode undersøges.

Undersøgelsens tilrettelæggelse, fund og konklusioner er beskrevet i artiklen "Retslægerådet og domspraksis. Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008".

Artiklen findes under Vejledninger, statistikker etc. => Artikler
Sikkerhed for sagkyndiges habilitet 21-09-2010
Erklæringer vedrørende tilknytningsforhold afgivet af Retslægerådets sagkyndige læger kan nu ses under Organisation og sammensætning => Sagkyndige
Retslægerådets 100-års jubilæum 05-03-2010

I anledning af 100-årsjubilæet i 2009 udgav Retslægerådet nedenstående jubilæumsbog. Bogen kan downloades her på siden eller rekvireres ved henvendelse til rådets sekretariat.

Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34