Lægelige sekretærerLæge Lars Tue Sørensen

Læge, ph. d. Christina Jacobsen

Læge Lars Willy Andersen


Vikar for de lægelige sekretærer:

Dr. med. Troels Bundgaard

Overlæge Cand. med Mikkel Eld

 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34