Lægelige sekretærerLæge ph.d. Lars Tue Sørensen

Læge, ph. d. Christina Jacobsen

Læge Lars Willy Andersen

Professor Niels Lynnerup

Vikar for de lægelige sekretærer:

Dr. med. Troels Bundgaard 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34