Retslægerådet blev oprettet ved lov i 1909, da det daværende Kongelige Sundhedskollegium blev opdelt i to organer, Retslægerådet og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skulle hovedsagelig varetage administrative opgaver i forvaltningen af sundhedsvæsenet, mens Retslægådet skulle bistå offentlige myndigheder med udtalelser af rent lægefaglig karakter. Denne opdeling blev fundet formålstjenlig ved revisionen af lov om Retslægerådet i 1935 og siden i 1961.

Rådets opgave er fortsat at afgive lægefaglige og farmaceutiske skøn til offentlige myndgheder. 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34