Retslægerådet består pt. af 10 læger, 6 med psykiatriske specialer og 4 med somatiske specialer.

Ud over rådets faste medlemmer beskikkes der et antal sagkyndige læger med forskellige specialer, og formandskabet kan udpege yderligere sagkyndige læger fra sag til sag.

Til rådet er der knyttet et sekretariat på 5 medarbejdere bestående af jurister og administrativt personale. Sekretariatet er
organisatorisk en enhed i Civilstyrelsen under Justitsministeriet.

Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34