Retslægerådets medlemmer

Professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet, formand (1.1.2015 til 31.12.2020)

Klinikchef, overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Sct. Hans / Retspsykiatrisk Center Glostrup, næstformand (1.3.2016 til 28.2.2022).

Professor Annie Vesterby, Retsmedicinsk Institut, Aarhus, næstformand (1.9.2017 til 31.8.2023)

Professor Bent Ottesen, Rigshospitalet, (1.12.2017-30.11.2023

Klinikchef, dr.med. Raben Rosenberg, Region Hovedstadens Psykiatri (1.8.2018 til 31.7.2024)

Overlæge Henrik Steen Andersen, Rigshospitalet (1.7.2017 til 30.6.2023).

Professor Torben V. Schroeder, Rigshospitalet (1.11.2015 til 31.10.2021)

Professor Troels Staehelin Jensen, Aathus Universitetshospital (1.11.2015 til 31.10.2021)

Professor Poul Videbech, Retspsykiatrisk Center Glostrup (1.5.2019-30.4.2025)

Overlæge Camilla Bock, Retspsykiatrien Slagelse (1. juli 2017 -den 30. juni 2023)

 

Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34