Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager. De største grupper af sager er
  • udtalelser vedrørende mentalerklæringer i straffesager, herunder stillingtagen til, hvorvidt straf eller andre typer af foranstaltninger er formålstjenligt
  • udtalelser i somatiske sager, herunder navnlig erstatnings- og forsikringssager, typisk arbejdsskadesager eller færdselsskadesager
Ud over ovennævnte sagstyper behandler rådets sagkyndige læger andre typer af psykiatriske og somatiske sager, aldersvurderingssager, spiritus- og medicinsager (færdsel), faderskabssager (avlingstid) og kønsskifteoperationssager.
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34