Sikring af habilitet ved udpegning af sagkyndige fra sag til sag


Retslægerådets formandskab kan i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, udpege sagkyndige fra sag til sag. For tiden har ca. 250 specialister stillet deres ekspertise til rådighed for Retslægerådets sagsbehandling.

Ifølge Retslægerådets forretningsorden, § 4, må den, der er inhabil i forhold til en sag, ikke medvirke ved rådets behandling af den pågældende sag. Inhabilitet foreligger i samme tilfælde som nævnt i forvaltningsloven. Såvel formandskabet som de sagkyndige lægger ved udpegningen stor vægt på, at ingen sagkyndig udtaler sig i en sag, hvor den pågældende er inhabil. For at sikre fuld gennemsigtighed har de sagkyndige deklareret deres eventuelle tilknytninger til institutioner, organisationer mv. ud over Retslægerådet. Rådets sekretariat har indsamlet oplysningerne, der herunder er opført alfabetisk efter den sagkyndiges efternavn. 

Oplysningerne er ajourført i januar 2019

 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34