Antal modtagne og afsluttede sager fra 2010 og frem.
Der henvises til Retslægerådets årsberetning.

 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34