Sagsbehandlingstider i Retslægerådet fra 2010 og frem.
Der henvises til Retslægerådets årsberetning, hvor sagsbehandlingstider for de seneste 5 år fremgår.
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34